ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΖΩ

Πρότυπες Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων

Αθήνα, 9 Απριλίου 2006
 Η Γενική Συνέλευση της «ΒΙΟΖΩ» Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών με την επωνυμία «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ»,  μετά από έναν πλούσιο προβληματισμό, και έναν εποικοδομητικό διάλογο, προτείνει:

Θεωρούμε ότι καθημερινά φτάνουν στο πιάτο του Έλληνα καταναλωτή αγροτικά προϊόντα ανασφαλή γεμάτα τοξικά φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα. Τα βιολογικά προϊόντα αποτελούν την διέξοδο από αυτές τις βλαβερές ουσίες για την υγεία του καταναλωτή και την απορρύπανση του περιβάλλοντος.

Μέρος της προσπάθειας να φθάσουν τα προϊόντα αυτά στον τελικό καταναλωτή φρέσκα, με τα περισσότερα συστατικά τους ανέπαφα και σε προσιτές τιμές, αποτελούν οι Πρότυπες Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων (Π.Λ.Α.ΒΙ.Π.), που αναδείχτηκαν σε ότι πιο πρωτοποριακό, προοδευτικό και πιο σημαντικό έχει κερδίσει ο καταναλωτής μέχρι σήμερα.

Είμαστε αντίθετοι με την πώληση στις συμβατικές λαϊκές αγορές, βιολογικών προϊόντων χύδην (χύμα). Αυτό ΔΕΝ εξασφαλίζει τον καταναλωτή από τους απατεώνες και είναι αντίθετο και με τον Κοινοτικό Κανονισμό 2092/91. Μπορούν και πρέπει να πωλούνται στις συμβατικές λαϊκές αγορές βιολογικά προϊόντα συσκευασμένα, σε επισημασμένους με διαφορετικό τρόπο και χρώμα πάγκους.

Ζητούμε να υιοθετηθούν οι υπάρχουσες Π.Λ.Α.ΒΙ.Π., που έχουν δημοτικές άδειες και να ενσωματωθούν στο ελεγκτικό σύστημα των λαϊκών αγορών. Στις Π.Λ.Α.ΒΙ.Π. πρέπει

ü            Να πωλούνται μόνον βιολογικά προϊόντα.

ü            Να μπορούν να πωλούν μόνο οι παραγωγοί και τα παραγωγικά νομικά πρόσωπα όπως π.χ. οι συνεταιρισμοί, που παράγουν βιολογικά προϊόντα. Δεν μπορούν να πωλούν οι έμποροι.

ü            Να γίνονται τις απογευματινές ώρες τις καθημερινές, με προτεινόμενο ωράριο 3-7μμ και το Σάββατο να γίνονται το πρωί 9-13μμ

Στις Π.Λ.Α.ΒΙ.Π. πρέπει να γίνεται αυστηρός έλεγχος κατά την είσοδο του πωλητή και κατά την διάρκειά τους με βάση τα πιό κάτω υποχρεωτικά κριτήρια:

ü            Ταυτοποίηση προϊόντος και ημερομηνίας ισχύος με το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Βιολογικότητας του Πιστοποιητικού Οργανισμού, που ισχύει για πωλήσεις

ü            Ταυτοποίηση προϊόντος με το Δελτίο Αποστολής (ΔΑ). Ένα φύλλο του ΔΑ να κρατείται από τους επιθεωρητές και να ελέγχεται η ποσότητα παραγωγής των προϊόντων.

ü            Μετά την νέα ΚΥΑ για την Βιολογική Γεωργία, που δημιουργεί μητρώο παραγωγών, να ελέγχεται αμέσως μετά και να ταυτοποιείται η επωνυμία του ΔΑ στο μητρώο.

ü            Ο κάθε παραγωγός να είναι υπόχρεος να έχει πάντοτε μαζί του θεωρημένο αντίγραφο, από τον οργανισμό πιστοποίησης, του καλλιεργητικού του σχεδίου του Κανονισμού 2092/91.

Στις Π.Λ.Α.ΒΙ.Π. δικαίωμα να πωλούν χύδην (χύμα) προϊόντα να έχουν μόνον οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων (Κανονισμός 2092/91), που σε αυτούς (στην επωνυμία τους) έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά από τους πιστοποιητικούς οργανισμούς, για την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων.

Οι πωλήσεις δεν μπορούν να γίνονται με αντιπροσώπους, αλλά απ’ ευθείας από τους παραγωγούς και από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των νομικών προσώπων, όπως οι συνεταιρισμοί, που παράγουν βιολογικά προϊόντα.

Οι Π.Λ.Α.ΒΙ.Π. πρέπει να πιστοποιούνται από έναν πιστοποιητικό οργανισμό, με βάση τον Κανονισμό 2092/91.

Ο κάθε παραγωγός να είναι υπόχρεος να αναρτεί σε εμφανές σημείο, στο μπροστινό σημείου του πάγκου του το δελτίο αποστολής και το πρωτότυπο πιστοποιητικό βιολογικότητας, που έχει εκδώσει γι’ αυτόν ο οργανισμός πιστοποίησης, όπου αναγράφονται η χρονική περίοδος εσοδείας και οι πραγματικές ποσότητες που παρήχθησαν.

Τον κρατικό έλεγχο στις Π.Λ.Α.ΒΙ.Π. να τον εξασκούν παράλληλα οι αρχές ελέγχου όπως ο ΟΠΕΓΕΠ, ο ΕΦΕΤ και οι διευθύνσεις του ΥΑΑ&Τ και των Νομαρχιών.

Να θεσμοθετηθεί και ο ρόλος των Ενώσεων  καταναλωτών στην εποπτεία των αγορών. Προτείνουμε:

ü            Την θεσμοθετημένη συνεργασία των Ενώσεων Καταναλωτών με τα συνεργεία ελέγχου και τις αρχές ελέγχου.

ü            Τα δείγματα των Ενώσεων Καταναλωτών να εξετάζονται δωρεάν από τα δημόσια εργαστήρια με την προτεραιότητα, που έχουν οι αρχές ελέγχου.

ü            Την θεσμοθέτηση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων των παραγωγών και των καταναλωτών στα κλαδικά συμβούλια του ΟΛΑ και των Νομαρχιών. Η ΒΙΟΖΩ έχει τις γνώσεις και την δυνατότητα συμμετοχής.

Σε όλη την Ευρώπη, οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων ενισχύονται ποικιλοτρόπως, από χρηματική ενίσχυση των παραγωγών, μέχρι και ενίσχυση των προϊόντων για να πωληθούν φτηνά. Αυτό γίνεται σαν ανταποδοτικό τέλος, γιατί οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων ΔΕΝ ρυπαίνουν τον άνθρωπο και την φύση. Στην Ελλάδα όχι μόνον δεν ενισχύονται οι παραγωγοί αλλά αναλαμβάνουν και όλα τα έξοδα. Προτείνουμε την ενίσχυση των βιο-παραγωγών και των Π.Λ.Α.ΒΙ.Π. με την προβολή τους, την ενημέρωση των καταναλωτών, την δωρεάν παροχή αδειών και την δωρεάν παραχώρηση της υποδομής τους (πάγκους, φωτιστικά σώματα κλπ.).