Δήλωση - Καταγγελία του Δ.Σ. της ΒΙΟΖΩ

Αρ. Πρωτ: 2006-728

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2006

ΠΡΟΣ:    Υπουργείο Ανάπτυξης &

                Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

                Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

                Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

                Ε.Φ.Ε.Τ.

                Σ.Δ.Ο.Ε.

                Νομαρχιακά Συμβούλια

ΘΕΜΑ: Οι Κερκόπορτες Διασποράς Μεταλλαγμένων

Παρά τις έντονες αντιδράσεις των πολιτών στα ανασφαλή τρόφιμα, παρά τις αποφάσεις του συνόλου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Ελλάδας, που κήρυξαν τις περιοχές τους «ελεύθερες από μεταλλαγμένα», παρά την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια, που έχει ισχύ νόμου στην Ελλάδα και παρά το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας για υποχρεωτική  ιχνηλασιμότητα και σήμανση των μεταλλαγμένων.

Πλήθος μεταλλαγμένων, δηλαδή προϊόντων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς με μηχανικό τρόπο (που ποτέ δεν θα είχαν δημιουργηθεί με τη φυσική εξέλιξη), εισάγονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες τόνους, μεταποιούνται και προωθούνται ανεξέλεγκτα, παράνομα, χωρίς να τηρούνται οι απαιτήσεις της ιχνηλασιμότητας και της σήμανσης. Στα πλαίσια αυτά, η Οργάνωση μας δραστηριοποιήθηκε παίρνοντας την πρωτοβουλία με την συνεργασία πολλών άλλων οργανώσεων και συλλογικοτήτων και πραγματοποίησε πορεία διαμαρτυρίας από τα Πολιτικά Εύβοιας στο εργοστάσιο επεξεργασίας καρπών, στην "ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ". Εκεί διαπιστώσαμε τα παρακάτω:

Οι εισαγωγικές και μεταποιητικές εταιρείες αντί να αναγράφουν αυτά τα είδη με σαφήνεια στα φορολογικά ελεγχόμενα έγγραφά τους (δελτία αποστολής, τιμολόγια κλπ), ότι περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ). Αντί να φέρουν επιπλέον σήμανση (ετικέτες, κάρτες κλπ) ότι περιέχουν ΓΤΟ, τα αποστέλλουν χωρίς ενδείξεις ή τα αποστέλλουν με ένα συνοδευτικό απλό χαρτί, το οποίο ενέχει ρόλο ετικέτας, που αναγράφει μεν ότι περιέχουν ΓΤΟ, αλλά επειδή ΔΕΝ είναι ελεγχόμενο έγγραφο, αυτό το χαρτί «εξαφανίζεται» είτε μένει κρυμμένο και ανεξέλεγκτο γιατί κανείς δεν γνωρίζει την ύπαρξή του (μια που δεν είναι ελεγχόμενο), απομένοντας το στην πράξη ελεγχόμενο φορολογικό έγγραφο να αναγράφει προϊόν χωρίς την σήμανση ΓΤΟ.

Έτσι είναι προφανές ότι έχει ανοίξει μία μεγάλη κερκόπορτα ανεξέλεγκτης διασποράς των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών με μηχανικό τρόπο στην διαδρομή του προϊόντος μέχρι την κατανάλωση και έτσι είναι δυνατή η αλλοίωση της δυνατότητας γνώσης του Καταναλωτή ως προς τον τρόπο επεξεργασίας και τα συστατικά του καταναλισκόμενου από αυτόν προϊόντος κατά παράβαση του Νόμου, της Διατροφικής Ηθικής και της Υγείας.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας μας (ΕΦΕΤ, ΣΔΟΕ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και οι άλλες αρχές ελέγχου) είναι πολιτικά αδύναμοι είτε δεν λειτουργούν αποτελεσματικά και σε τελική ανάλυση δεν "μπορούν" να παρακολουθήσουν, που πάνε τα παραγόμενα προϊόντα! Και από την άλλη μας ανησυχεί η ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου, που υποτίθεται ότι απαγορεύει στους παραγωγούς, διακινητές και πωλητές, που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν μη μεταλλαγμένους καρπούς, να το αναγράφουν αυτό στις ενδείξεις των προϊόντων τους.

Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, εκφράζοντας την ανησυχία των καταναλωτών για τον πλημμελή έλεγχο της διατροφής μας από τις κρατικές αρχές και με την ασύδοτη και ανεξέλεγκτη χρησιμοποίηση των μεταλλαγμένων χωρίς σήμανση και ιχνηλασιμότητα από τις υπεράνω κράτους εταιρείες,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

1.     Την άμεση ενεργοποίηση των κρατικών ελέγχων, για το σταμάτημα της παράνομης διακίνησης των μεταλλαγμένων με τον έλεγχο της σήμανσης και της ιχνηλασιμότητας των μεγάλων εισαγωγέων και μεταποιητών μεταλλαγμένων. Την αυστηρή και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

2.     Την δημοσιοποίηση του καταλόγου των εισαγωγέων, των μεταποιητών και των αποδεκτών των μεταλλαγμένων, δηλαδή των προϊόντων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς με μηχανικό τρόπο.

3.     Την σαφή ενημέρωσή μας, μέσα σε 15 ημέρες, για τα μέτρα, που πήρατε στα παραπάνω 1 & 2.

4.     Την θεσμοθέτηση πιο αυστηρών διατάξεων για τον τρόπο διακίνησης, σήμανσης και ιχνηλασιμότητας επικίνδυνων για την δημόσια υγεία προϊόντων όπως είναι τα μεταλλαγμένα.

5.     Την θεσμοθέτηση της δυνατότητας αναγραφής της ένδειξης «χωρίς μεταλλαγμένα (ΓΤΟ)» στα προϊόντα, που αποδεδειγμένα (πιστοποιημένα) έχουν αυτή την ιδιότητα.

6.     Την θεσμοθέτηση της θέλησης της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού για πλήρη απαγόρευση της εισαγωγής και διακίνησης μεταλλαγμένων στην Ελλάδα.

Για το Δ.Σ. της ΒΙΟΖΩ

Γιωργάκης Κωστής - Πρόεδρος